هتل پریفرنس تفلیس گرجستان - یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵
کارآمدی اعتبارسنجی - جمعه ۲۴ دی ۱۳۹۵
ایران، ارمنستان، روسیه و گرجستان - چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵
جشنواره تابستانی کیش - چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵